• banner

Oferta

Oferowane usługi ogrodnicze:

W naszej ofercie znajdą Państwo pełny zakres usług ogrodniczych:

 • projektowanie, urządzanie, wykonawstwo i pielęgnację terenów zieleni: ogrodów miejskich, ogrodów przydomowych, parków, placów zabaw, obiektów sportowych, parkingów, placów, skwerów miejskich,
 • prowadzenie profesjonalnego nadzoru inspektorskiego,
 • kierowanie budową parków, ogrodów,
 • wykonywanie pielęgnacji i konserwacji drzew, w tym również na obiektach zabytkowych,
 • wykonywanie inwentaryzacji zieleni, w tym również na obiektach zabytkowych,
 • przeprowadzanie ekspertyz dendrologicznych,
 • inne usługi ogrodnicze na życzenie klienta.

Pielęgnacja terenów zieleni – nasze realizacje:

Do większych inwestycji zrealizowanych przez naszą firmę ogrodniczą w latach 2010-2014 należą:

 • konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej i parków, w tym na obiektach zabytkowych na terenie miasta Jarosławia,
 • projekt i wykonanie zagospodarowania zielenią zabytkowego Rynku Sieniawa oraz tworzenie i utrzymanie zieleni na skwerach miasta Sieniawa,
 • tworzenie i konserwacja zieleni w parku im. Baśki Puzon w ramach projektu „Zielone dziedzictwo” – Parki Jarosławia i Hummenego,
 • tworzenie i konserwacja zieleni na terenie Zakładów „Sokołów S.A ” – oddział Jarosław,
 • projekt i wykonanie zagospodarowania terenu zielenią wokół obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
 • zagospodarowanie terenu zielenią wokół budynku biurowego Nadleśnictwa Sieniawa,
 • wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej w Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu,
 • wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej farma wiatrowa ” Laszki „,
 • wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zabytkowego drzewostanu ogrodu przyklasztornego Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu,
 • projekt koncepcyjny zagospodarowania roślinnego części zabytkowego rynku miasta Głogów Małopolski,
 • wykonanie prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych zabytkowego drzewostanu ogrodu przyklasztornego Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu.

1_LUB14_4408235_2_m

2_LUB14_4408235_2_m

 

logo